13 wrzesień 2018

Zapraszenie do udziału w XX konferencji naukowo- technicznej

Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów,
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz
Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne
Zapraszają do udziału

w XX konferencji naukowo- technicznej
GEOSYNTETYKI I TEKSTYLIA TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA

oraz
w warsztatach szkoleniowych
Zastosowanie geosyntetyków i tekstyliów technicznych w obiektach inżynierskich

12 wrzesień 2018

XX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

19 czerwiec 2015

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Geotekstyliów

W dniu 19 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Geotekstyliów.

Strona główna

Zapraszenie do udziału w XX konferencji naukowo- technicznej

Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów,
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz
Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne
Zapraszają do udziału

w XX konferencji naukowo- technicznej
GEOSYNTETYKI I TEKSTYLIA TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA

oraz
w warsztatach szkoleniowych
Zastosowanie geosyntetyków i tekstyliów technicznych w obiektach inżynierskich

które odbędą się
21-23 Listopada 2018 w Ustroniu

Celem konferencji oraz warsztatów szkoleniowych jest prezentacja wyników badań, najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych dotyczących geosyntetyków, włókien I tekstyliów technicznych stosowanych w inżynierii środowiska oraz budownictwie. Konferencja skierowana jest między innymi do: producentów, inwestorów, projektantów, wykonawców, pracowników naukowych oraz studentów, zainteresowanych zagadnieniami związanymi z zastosowaniem geosyntetyków i włókien i tekstyliów technicznych w budownictwie oraz w inżynierii środowiska.

Warsztaty szkoleniowe będą doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń związanych z zastosowaniem geosyntetyków w inżynierii wodno-lądowej.

Główna tematyka konferencji:
1. Zagadnienia ogólne
2. Grunt zbrojony
3. Drogi
4. Składowiska odpadów
5. Budownictwo hydrotechniczne
6. Odwodnienia
7. Surowce (polimery) w produkcji geosyntetyków i tekstyliów technicznych
8. Włókna i tekstylia techniczne
9. Metody badań materiałów
10. Trwałość materiałów polimerowych

Szczegółowe informacje: www.konferencja-spg.ath.bielsko.pl

 

 ------------------------------------------------------------


The Association of Geotextiles Producers, the University of Bielsko-Biala,
the Polish Chapter of the International Geosynthetics Society
Invite you to take part in

the XX Scientific and technical conference
GEOSYNTHETICS AND TECHNICAL TEXTILES IN CIVIL ENGINEERING
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

and
the training workshop
APPLICATIONS OF GEOSYNTHETICS AND TECHNICAL TEXTILES
IN CIVIL ENGINEERING STRUCTURES

21-23 November 2018, Ustroń

The aim of the conference and the training workshop is to present the results of researches, the latest scientific and technical achievements concerning geosynthetics, fibers and technical textiles used in environmental engineering and civil engineering. The conference is addressed to producers, investors, designers, contractors, researchers and also students interested in issues related to the use of geosynthetics, fibers and technical textiles in civil engineering and environmental engineering.

The training workshop will be an excellent platform for exchange of experiences related to the application of geosynthetics in civil engineering.

The main topics of the conference:
1. General issues
2. Reinforced soil
3. Roads
4. Landfills
5. Hydraulic engineering
6. Drainage
7. Raw materials (polymers) in the production of geosyntheticsand technical textiles
8. Fibers and technical textiles
9. Materials testing methods
10. Durability of polymeric materials

More information about the conference: www.konferencja-spg.ath.bielsko.pl

Siedziba SPG

 


Patronat:

Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
Instytut Inzynierii Tekstyliów
i Materiałów Polimerowych
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. +48 33 8279124

Konto:
Bank PKO S.A.
ODDZIAŁ BIELSKO- BIAŁA
21124064491111000052800779
© 2015 SPG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zdjęcie: www.tofoto.pl